Natuurhulpcentrum plaatst 5 visdiefvlotjes in Stokkem

Deze week heeft het Natuurhulpcentrum 5 visdiefvlotjes geplaatst op een grindplas te Stokkem.

Deze plas is uitermate geschikt als broedgebied voor deze zeldzame sternensoort. In 2008 probeerde een koppel visdiefjes al op een andere grindplas langs de Maas hun jongen groot te brengen, maar de baggerfirma werkte gewoon verder en het nest werd vernield. Er ontstond toen het idee om drijvende nestvlotjes op het water te leggen. In 2009 werden er 3 dergelijke vlotjes geplaatst waarvan er enkele weken later 2 stuks bebroed waren. Er vlogen 5 jonge visdiefjes uit dat jaar.

Om het succes van de visdiefvlotjes ook in 2010 te herhalen werd aan een uitbreiding gedacht op de grindplassen van Negenoord. Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem zag dit project helemaal zitten en stelde zelfs voor om de kosten te dragen. Ook de toekomstige beheerders van het gebied, de vereniging 'Limburgs Landschap', staken mee hun schouders onder het initiatief.

Met een rubberboot werden de 5 vlotjes in het midden van de plas van Kerkeweerd gelegd. Ze worden op hun plaats gehouden door grote betonnen blokken. Bussels wilgentakken aan weerszijden van de vlotjes moeten ervoor zorgen dat jongen die van het nestplatform vallen, gemakkelijk terug hun nest kunnen bereiken.

Visdieven overwinteren in Afrika en keren vanaf half april terug uit hun overwinteringskwartieren. Vele doortrekkers volgen grote rivieren zoals de Maas en hopelijk blijven enkele koppels in Dilsen-Stokkem rondhangen om hun jongen groot te brengen op één van onze vlotjes.

We willen alle partners bedanken voor de vlotte samenwerking en hopen natuurlijk op een fantastisch broedsucces!

(foto: Danny Klingeleers)

Natuurhulpcentrum plaatst 5 visdiefvlotjes in Stokkem

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..