Natuurhulpcentrum zwaar teleurgesteld in organisatie Dierenhappening Hasselt...

Het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek vernam vandaag, bij de opening van de Dierenhappening in de Grenslandhallen in Hasselt, tot grote ontsteltenis dat de consensus die bereikt was in verband met een aanwezigheid van roofvogels op de Dierenhappening, totaal niet gerespecteerd wordt.
Het Natuurhulpcentrum vindt dat roofvogels niet thuishoren op een happening, en zeker niet op een blok met een ketting of een koord aan de poot of op de arm van iemand. Het belangrijkste goed voor een roofvogel is zijn vrijheid. Op zo’n happening verkeren de dieren in stress, worden uilen bijvoorbeeld overdag blootgesteld aan overmatig lawaai en licht enz.

In een poging om de dierenhouders en dierenbeschermers te verzoenen had het Natuurhulpcentrum een suggestie gedaan om de roofvogels toch tentoon te stellen, maar dan zeker niet op de arm of aangebonden, maar in een grote volièrekooi, in een nagebootste habitat, en te bekijken achter een groene wal via kijkgaten. Dit was het enige compromis waartoe we bereid waren, en zo werd ook overeengekomen.

Vandaag was er, tegen alle afspraken in, geen volièrekooi aanwezig, de dieren waren aangebonden, en helemaal niets terug te vinden van de gemaakte afspraken.
Het Natuurhulpcentrum is dan ook diep teleurgesteld in de organisatie, waar blijkbaar helemaal geen afspraken mee te maken valt. De leuze van de organisatie is: ‘Respect voor mens en dier. Uit passie wordt kennis geboren, uit kennis respect geboren.’ Welk respect voor dieren dan? Dit staat mijlenver van de realiteit.

De organisatie geeft nu het totaal verkeerde signaal, dat roofvogels houden best kan, overal, op eender welke manier en door iedereen. Ze moet zeker geen schone schijn ophouden wat betreft educatie. Het educatieve luik van de dierenhappening wat betreft roofvogels (en overige dieren) stelt helemaal niets voor, het enige waar rekening mee gehouden wordt is de commerciële kant van de zaak.

‘Het publiek wordt onder het mom van educatie en respect voor dierenwelzijn totaal voor de gek gehouden door de organisatie van de Dierenhappening. Wat mij betreft heeft een echte dierenvriend op de Dierenhappening in Hasselt niets te zoeken’, aldus een woedende en bedrogen Sil Janssen.

Omdat er met de roofvogelverenigingen helemaal geen afspraken te maken vallen, heeft het Natuurhulpcentrum voor volgend jaar al enkele afspraken op papier gezet, samen met de organisatie.
 

Natuurhulpcentrum zwaar teleurgesteld in organisatie Dierenhappening Hasselt...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..