Neusberen en invasieve exoten...

18 december 2020

Neusberen en invasieve exoten...

Een tijdje geleden kregen we op vraag van de Waalse dienst Dierenwelzijn de vraag om te assisteren bij een grote inbeslagname. Er werden doodshoofdaapjes, Bengaalse tijgerkatten, Tijgergenetkatten en een groep van 8 neusberen bij een particulier weggehaald. Al de dieren werden illegaal gehouden, want ze staan niet op de zogenaamde 'Zoogdierenpositieflijst'. Dit is een lijst van 42 soorten zoogdieren die je in België wél als huisdier mag houden. Staat een zoogdiersoort niet op die lijst, dan mag je ze niet houden. Simpel en duidelijk. 

 Moerasschildpadden als geelbuik-, geelwang- en roodwangsierschildpadden staan ook op de lijst van Europese Invasieve Soorten, net zoals wasberen

Bij het opstellen van die lijst werd rekening gehouden met hoe gevaarlijk de soort is, of er veel informatie beschikbaar is om de soort goed als huisdier te houden, hoe ontsnappingsgevoelig de dieren zijn,...

Europese Verordening rond Invasieve Uitheemse Soorten

Maar specifiek bij de neusberen is er nog een tweede reden waarom je ze niet als huisdier mag houden. Net zoals bekendere soorten als de roodwangsierschildpad of de Amerikaanse grijze eekhoorn, staan ze namelijk op de Europese lijst van Invasieve Uitheemse Soorten. Dit zijn soorten die van nature niet in ons land voorkomen (uitheems), maar na ontsnapping kunnen ze ook een bedreiging vormen voor de Europese inheemse natuur (Invasief). Zo zorgden de ontsnapte Amerikaanse grijze eekhoorns in Engeland bijvoorbeeld voor het op veel plaatsen verdwijnen van de inheemse rode eekhoorn. De Amerikaanse soort kan namelijk drager zijn van een pokkenvirus, maar wordt er niet ziek van. Ze kunnen de ziekte wel doorgeven aan rode eekhoorns, die hier wel gevoelig aan zijn. Amerikaanse rivierkreeften zorgden in onze Belgische Ardennen dan weer voor het wegconcurreren van de zeldzaam geworden Europese rivierkreeft, en zo zijn er nog talloze andere voorbeelden van dier- en plantensoorten die we liever niet in onze eigen natuur hebben. Wereldwijd vormt dit probleem zelfs een van de belangrijkste oorzaken van het verdwijnen van diersoorten.

Het is dan ook logisch dat niet iedereen deze soorten zomaar als huisdier kan en mag houden. Deze Europese wetgeving is dan ook heel strikt. Ook dierentuinen of opvangcentra kunnen deze soorten niet zomaar houden. Wij hebben bijvoorbeeld een speciale uitzondering om soorten op de Europese lijst toch tijdelijk te huisvesten. 

Dank aan De Zonnegloed!

Eén van de voorwaarden is wel dat de dieren zich niet mogen voortplanten, anders zou het probleem blijven bestaan. Daarom kwam onze dierenarts deze week langs om de mannetjes te castreren. Onder andere hierdoor is het niet altijd gemakkelijk om voor dit soort dieren een goede thuis te vinden. Voor een dierentuin is het namelijk aantrekkelijker als er af en toe schattige jongen geboren worden. Gelukkig kunnen we rekenen op de hulp van De Zonnegloed, een mooi opvangcentrum in het West-Vlaamse Oost-Vleteren waar deze dieren binnenkort naartoe mogen gaan.

 


Wil je dit artikel delen?

 

Grijpt het bovenstaande verhaal u ook aan?

Bekijk dan via onderstaande knop hoe u het Natuurhulpcentrum kan steunen.
Zo kan u vandaag nog lid worden van het Natuurhulpcentrum. Dat kan nu eenvoudig online!