Olievogels in Gent...

Vrijdag en zaterdag zijn enkele medewerkers van het Natuurhulpcentrum continu in de weer geweest om met olie besmeurde vogels te redden.

Bij het tanken van een zeeschip in de haven van Gent is er maandagavond een ton olie gelekt. Spijtig genoeg is een groot deel van de gelekte olie in een rietkraag terechtgekomen, met als gevolg dat de daar schuilende vogels helemaal besmeurd raakten met het smerige goedje.

Geladen met kayaks, netten, kisten en handschoenen trokken enkele medewerkers naar Gent. Dankzij de samenwerking tussen Vogelbescherming Vlaanderen, het Natuurhulpcentrum, het Vogelopvangcentrum van Merelbeke en het Vogelopvangcentrum van Oostende konden ruim 100 nog levende besmeurde kuifeenden, futen, meerkoeten, bergeenden, waterhoentjes, dodaarzen, krakeenden,... uit het water gevist worden. Helaas lagen er ook al een heel aantal gestorven dieren in het water.

Onmiddellijk na het vangen kreeg elke vogel via een sonde een product opgespoten om enerzijds de ingeslikte olie te neutraliseren, en om anderzijds wat extra vocht binnen te krijgen om aan te sterken.

Alle nog levende vogels werden overgebracht naar het Vogelopvangcentrum van Oostende waar de vogels volgens een speciaal protocol worden gewassen.

We hopen natuurlijk dat een groot deel van de vogels binnenkort terug vrijgelaten kunnen worden!

Olievogels in Gent...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..