Ooievaars naar Toscane...

Een poosje geleden ving het Natuurhulpcentrum 8 in beslag genomen ooievaars op.

De vogels werden op 19 januari 2005 door de afdeling Bos & Groen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in beslag genomen omdat ze illegaal in gevangenschap werden gehouden en tentoongesteld in de kinderboerderij Ooievaarsnest te Veerle-Laakdal.
De uitbater werd eind 1999 geverbaliseerd wegens het onwettelijk in bezit houden van deze beschermde steltlopers en Vogelbescherming Vlaanderen stelde zich burgerlijke partij. De zaak werd behandeld tot in cassatie en de vrijlating van de vogels in hun natuurlijke habitat werd bevolen.
In afwachting van de uitspraak verbleven de ooievaars in het Natuurhulpcentrum.

Woensdag 26 januari werden de ooievaars opgehaald door Vogelbescherming Vlaanderen om ze vandaag, donderdag 27 januari naar Toscane (Italië) te brengen.

Dit gebeurt omdat ooievaars in de winter niet zo maar in België kunnen worden vrijgelaten (de soort overwintert in Afrika). Dus er werd naar een deugdelijk alternatief gezocht. Dat werd gevonden in Italië, waar de Belgische organisatie Carapax een Europees schildpaddencentrum (voor herintroductie) en ooievaarsproject uitbaat. Het ooievaarsproject heeft tot doel een link tot stand te brengen tussen de Zwitserse en Noord-Italiaanse ooievaarsstations en de ter zielen gegane (lees kapotgeschoten!) Italiaanse trekroute van de ooievaar te herstellen.

En dat lukt aardig. De habitat is nog intact en de mentaliteit van de bevolking is de laatste jaren erg veranderd, inclusief die van vele jagers. Bovendien is de ooievaar het symbool voor de milieupolitiek van de Italiaanse elektriciteitsmaatschappij Enel. Het ooievaarsproject van Carapax is een successtory geworden, vooral dankzij de ooievaars die ooit geschonken werden door de Zwitserse ooievaarscentra van Altreu en Uznach, door het Zwin en door het ooievaarscentrum van Huhnawihr. Het project staat onder de bescherming van de Internationale Ooievaarsstichting uit Zwitserland, ooit opgericht door wijlen Max Bloesch.

De Belgische ooievaars zullen na een quarantaineperiode worden ingeschakeld in dit kweekproject. In 2005 zal Carapax Italiaanse overheidssubsidies ontvangen om ooievaars uit te rusten met Argoszendertjes. Op die manier kunnen ze tijdens de trek worden gevolgd. Onze federale minister van Leefmilieu Bruno Tobback vergezelt de ooievaars naar Massa Marittima en overhandigt ze symbolisch aan zowel de Italiaanse leefmilieuminister Altero Matteoli als de Italiaanse staatssecretaris voor Leefmilieu Roberto Tortoli.
Tobback maakt van de gelegenheid gebruik om uitgebreid kennis te maken met het ooievaars- en schildpaddenproject. De ministers zullen ook de toekomst van Carapax aankaarten tijdens een geplande overlegvergadering.

De luchtvaartmaatschappij Virgin Express draagt de kosten voor het transport van de ooievaars en hun begeleiders. Het is trouwens niet de eerste keer dat Virgin Express dit doet; elke keer als er transporten zijn van schildpadden (of vogels) naar Carapax, worden die door de luchtvaartmaatschappij verzorgd.
De ooievaars zullen worden vervoerd in twee speciaal voor deze actie vervaardigde transportkisten die in overeenstemming zijn met de IATA-normen (International Air Transport Association).
 

Ooievaars naar Toscane...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..