Overleg met Minister Peeters over gedode roofvogels...

Vanmiddag was het Natuurhulpcentrum betrokken bij een overleg met milieuminister Peeters over de aanhoudende schietpartijen en vergiftigingen van beschermde vogels.

Samen met een aantal andere organisaties (Vogelbescherming Vlaanderen, Natuurpunt, VOC Heusden, Limburgs Landschap) trok het Natuurhulpcentrum aan de alarmbel.

Minister Peeters luisterde met aandacht naar de grieven van de natuurverenigingen en deelde onze bezorgdheid. Hij is van oordeel dat dergelijke praktijken ontoelaatbaar en verwerpelijk zijn.

Later op de dag heeft de Minister uiteraard ook contact gehad met de jachtsector.

Er zullen nu een aantal maatregelen genomen worden om de jachtdelicten te beteugelen.

Zo zullen er vanaf heden 5 provinciale meldpunten worden opgericht waar burgers terecht kunnen met hun klachten. Verder zullen de klachten worden gecentraliseerd en geregistreerd.

Op vraag van minster Peeters zullen de Hubertusvereniging en de wildbeheerseenheden een informatieactie opzetten voor hun leden.

We zijn erg positief over de genomen maatregelen, maar of deze effectief voldoende zullen zijn om het probleem in te dijken zal de toekomst moeten uitwijzen.

Vandaag kwamen er alleszins opnieuw 2 vergiftigingsgevallen aan het licht. Deze werden doorgegeven aan de gloednieuwe provinciale meldpunten. We zijn benieuwd...
 

Overleg met Minister Peeters over gedode roofvogels...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..