Parelduiker in het Natuurhulpcentrum...

Vandaag kregen we een oproep over een wel erg speciale vogel.

In Oelegem zou op het Albertkanaal een parelduiker zitten met een vleugelkwetsuur.

Deze vogels broeden op grote meren in afgelegen gebieden in Schotland en Scandinavië, en zijn in de winter regelmatig aan de kusten van West-Europa te zien. In het binnenland worden ze echter zeer zelden waargenomen.

Parelduikers zijn echte duikers die net als futen, meerkoeten en sommige andere watervogels, lobben aan hun poten hebben die voor extra stuwing in het water zorgen. De poten staan ver naar achter, waardoor ze maar moeilijk op het land kunnen voortbewegen.
Deze aanpassingen om te duiken hebben ze echter hard nodig. Hun prooien (vissen, waterinsecten, garnalen,...) worden tot op een diepte van 6m gevangen!

Omdat een gewonde watervogel soms toch nog erg goed kan duiken en dus heel moeilijk te vangen is, gingen onze collega's van het vogelopvangcentrum van Herenthout eerst een kijkje nemen.
Vogelkijkers hadden opgemerkt dat ze de vogel in al de uren dat ze hem geobserveerd hadden, nog geen enkele keer hadden zien duiken, wat zeer ongewoon is voor een dergelijke vogel. Ook hing zijn vleugel naar beneden. Er was duidelijk iets ernstig aan de hand, dus werd er snel een team uitgestuurd.
Met behulp van een kayak kon de vogel vrij snel gevangen worden.

Helaas bleek na onderzoek dat de vogel een zware vleugelbreuk had, die niet meer te herstellen was. Omdat een dergelijke vogel helemaal niet meer kan overleven in de natuur, is hij spijtig genoeg ge-euthanaseerd moeten worden. 

Parelduiker in het Natuurhulpcentrum...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..