Passieve bewaking wildedierenziekten...

Sinds dit jaar helpt het Natuurhulpcentrum de overheid bij de 'passieve bewaking van wildedierenziekten'. Een thema dat momenteel, met de Afrikaanse varkenspest aan onze voordeur, erg actueel is.

Vlaanderen steekt een tandje bij om ziekten bij wilde dieren sneller op te sporen. Op die manier probeert men kort op de bal te spelen en dat is goed nieuws voor dier en mens. Daarom wordt gevraagd aan de burgers om abnormale sterfte bij vogels of verdachte kadavers van grofwild te melden. Voor de provincie Limburg werkt de overheid samen met het Natuurhulpcentrum om deze kadavers op te halen. Het ophalen van de dode dieren gebeurt via een strikt protocol met handschoenen, wit beschermingspak, mondmasker,...

De wetenschappers van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en van het Centrum voor Onderzoek inDiergeneeskunde en de Agrochemie (CODA) zullen de kadavers onderzoeken om mogelijk besmettelijke dierenziektes sneller op te sporen en in te dijken. Dit is goed nieuws voor de volksgezondheid en de landbouw. Het Natuurhulpcentrum wil op deze manier een steentje bijdragen aan de monitoring van dierziekten en we onderstrepen hiermee de belangrijke signaalfunctie die we als opvangcentrum voor wilde dieren hebben.

Wat kan u concreet doen?

* Meld verdachte kadavers van ree, everzwijn, vos aan het Natuurhulpcentrum op het nummer 089/85.49.06 
Als verdacht worden beschouwd: dieren die niet omkwamen door verkeer of jacht.

* Meld abnormale sterfte van vogels aan de vogelgrieplijn: 0800/99.777

* Breng verdachte kadavers van vleermuizen of amfibieën zelf langs bij het Natuurhulpcentrum.


Passieve bewaking wildedierenziekten...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..