Protestactie vossenbejaging...

Volgende vrijdag 27 januari 2012 om 09:00 uur organiseert Vogelbescherming Vlaanderen een 'sit-in' op de stoep van de ambtswoning van de Vlaamse minister-president Kris Peeters.

Uit diverse polls in de media en op Facebook blijkt heel duidelijk dat de overgrote meerderheid van de bevolking, buiten de jagers en de minister zelf, resoluut tegen de uitbreiding van de vossenjacht is.

Logisch ook, want niemand wil nóg meer geknal in zijn omgeving, niemand wil nóg meer dierenleed, en bijna iedereen weet dat de vos vogelvrij verklaren compleet zinloos is om de problemen op te lossen.

Naar aanleiding van het idiote plan van minister Schauvliege om de vossenjacht uit te breiden en op die manier de vos vogelvrij te verklaren, organiseert Vogelbescherming Vlaanderen een 'sit-in' op de stoep van de ambtswoning van de Vlaamse minister-president Kris Peeters aan het Martelaarsplein 19 te 1000 Brussel.

Om 10:00 uur komen daar immers de leden van de Vlaamse regering bijeen voor hun wekelijkse beslissingsronde. Kom massaal naar het Martelaarsplein met spandoeken, vlaggen van jouw vereniging, toeters en bellen en ludieke protestborden waarin je duidelijk maakt niet akkoord te gaan met de extra bejaging van vossen. Heb je een vossen- of kippenpak thuis liggen? Trek het aan en geef onze manifestatie een ludieke toets. Mobiliseer de vereniging waarvan je lid bent en stuur dit bericht verder door naar vrienden, familie en kennissen die begaan zijn met de natuur.

Meer info: www.vogelbescherming.be

We hopen op (héél) veel volk!!

Protestactie vossenbejaging...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..