Regenwulp op de Russische toendra

Eind september 2019 namen Natuurinspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos op de luchthaven van Zaventem ruim 700 vogels in beslag, zowel inheemse als exotische. De exotische soorten werden na enkele weken allemaal geplaatst in dierentuinen. De meeste inheemse soorten konden vrij snel vrijgelaten worden op geschikte plaatsen in de buurt, maar één regenwulp was in slechte conditie. Omdat regenwulpen enkel tijdens de trekperiode in het voor- en najaar in België aanwezig zijn, beslisten we om de regenwulp te laten overwinteren in het Natuurhulpcentrum.

De vogel knapte helemaal op en in het voorjaar van 2020 was de vogel klaar om vrijgelaten te worden. Omdat de regenwulp een soort is waarover in het algemeen nog maar weinig is geweten, werkten we met enkele wetenschappers samen om de vogel van een gps-zender te voorzien. Het hele voorjaar verbleef de regenwulp in verschillende natuurgebieden langs de Grensmaas. Eind augustus 2020 vertrok de vogel richting kust om de hele winter langs de Westerschelde te verblijven.

Dit voorjaar (2021) verdwijnt de regenwulp plots van onze radar. Er komen geen signalen meer binnen. We vreesden dat de zender stuk was, of erger, de vogel overleden. Groot was onze verbazing toen we eind juni plots terug signalen binnenkregen: de zender was dan toch niet defect. Met veel plezier konden we vaststellen dat de vogel in de maand mei was vertrokken richting NO-Europa om uiteindelijk in Rusland halt te houden. Het is bekend dat regenwulpen broeden op de Russische toendra. Vermoedelijk heeft de vogel daar nu een nest. We zijn benieuwd wat de regenwulp na de broedperiode gaat doen en waar hij de winter zal doorbrengen... 

Deze route heeft onze gezenderde regenwulp afgelegd sinds zijn vrijlating in het voorjaar van 2020.  
De vogel verblijft momenteel in zijn broedgebied op de Russische toendra.

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..