Rode wouw lafhartig afgemaakt door jagers...

Gisteren heeft een boswachter van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in Neerpelt (Noord-Limburg) het verse kadaver van een rode wouw (Milvus milvus) gevonden. Met de recente berichten over roofvogelvervolging in het achterhoofd, bracht hij het kadaver over naar ons centrum.

Aanvankelijk dacht men aan vergiftiging omdat rode wouwen vaak aas eten, maar toen de vogel onder de röntgenmonitor werd gelegd, bleek dat hij geschoten was. Er werd loodhagel aangetroffen in de borststreek en in een poot.

Rode wouwen zijn net als alle andere roofvogels onvoorwaardelijk beschermd. Bovendien is de rode wouw een erg zeldzame verschijning; de soort heeft zich in Vlaanderen nog niet kunnen vestigen als vaste broedvogel. In Wallonië echter wordt de populatie geschat op 50-80 broedparen.

De laatste weken zijn ook al tientallen buizerds, haviken, een blauwe kiekendief en andere beschermde vogels het slachtoffer geworden van illegaal afschot en opzettelijke vergiftiging.

Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen is de slachtpartijen moe en wijst met een beschuldigende vinger naar de jagers: "Elk jaar, net voor de broedperiode, moeten wij vaststellen dat vele roofvogels het slachtoffer worden van afschot en vergiftiging. De vogels die het slachtoffer worden van vergiftiging hebben vermoedelijk gegeten van bewerkt lokaas waarmee jagers vossen willen verdelgen. De jacht op de vos is in Vlaanderen immers gesloten van 16 januari tot 31 augustus en jagers beschouwen vossen nog altijd als een bedreiging voor het jachtwild. Daarom proberen ze clandestien met onwettelijke middelen (gif, stroppen, vangkooien) vossen te lijf te gaan".

Bovendien vormt het uitleggen van giftig lokaas niet alleen een probleem voor de fauna, ook de volksgezondheid komt hiermee ernstig in gevaar. Recent toxicologisch onderzoek van verschillende roofvogelkadavers door de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent heeft uitgewezen dat jagers erg gevaarlijk gif gebruiken. Het gaat voornamelijk om Carbofuran, Aldicarb en Strychnine. Vaak zelfs worden verschillende soorten landbouwgif als een coctail in lokaas (een dode duif, kip, fazant...) verwerkt. Enkele grammen zijn voldoende om een mens te doden... Vogelbescherming Vlaanderen heeft hiervoor al contact opgenomen met het kabinet van federaal Leefmilieuminister Bruno Tobback. Ook volksgezondheidminister Rudy Demotte zal worden gecontacteerd.

Natuurhulpcentrum Opglabbeek, Vogelbescherming Vlaanderen, het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Heusden-Zolder, Natuurpunt Borgloon, Natuurpunt Maasland-Noord, Stichting Limburgs Landschap en Orchis hebben de krachten gebundeld en willen harde actie voeren. Zij roepen andere natuurorganisaties op zich bij hen aan te sluiten. Het collectief wil nog deze maand een onderhoud met Vlaams Leefmilieuminister Kris Peeters om zijn bezorgdheid te uiten over de recente gebeurtenissen.
 

Rode wouw lafhartig afgemaakt door jagers...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..