Roerdomp slachtoffer van koude...

Gisteren namiddag kregen we een oproep voor een kleine reiger met de kleuren van een vrouwtjesfazant. De vogel zat al de hele dag roerloos in een weide in Sint-Truiden.

Dankzij de beschrijving hadden we een sterk vermoeden dat het om een roerdomp ging. Een medewerker werd ter plaatse gestuurd en ondanks de vallende schermering kon hij met behulp van de melders de vogel toch lokaliseren. Roerdompen zijn immers meesters in camouflage en wanneer ze tussen dor gras of riet staan zijn ze bijna onzichtbaar.

Terug in Opglabbeek werd de rietvogel onderzocht en bleek hij enkel verzwakt te zijn. Er werden gelukkig geen breuken vastgesteld. Hoewel het dier tegen de prikkeldraad aan zat, heeft hij er zich gelukkig niet aan verwond. Roerdompen zijn vogels die sterk afhankelijk zijn van grote rietmoerassen waar ze zich voeden met amfibieën en vissen. Door de aanhoudende koude zijn natuurlijk heel wat plassen dichtgevroren waardoor de roerdompen moeten wegtrekken.

Omdat de omgeving van Sint-Truiden geen kerngebied is voor roerdompen zal dit exemplaar op de vlucht zijn geweest voor vrieskou en voedselgebrek. De vogels kunnen dan behoorlijke afstanden afleggen op zoek naar geschikte foerageergebieden. Op die manier zal deze vogel uitgeput in een weiland zijn gestrand.

Momenteel verwennen we deze roerdomp met een warme kooi en een bassin vol lekkere vissen. Zodra de vogel in goede conditie verkeert, zal hij na de koudegolf worden vrijgelaten.

Roerdomp slachtoffer van koude...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..