Roofvogelvervolging terug op gang...

Stevenen we terug af op een grootschalige roofvogelvervolging zoals we in 2006 meemaakten? Deze vraag stellen we ons naar aanleiding van het opduiken van diverse roofvogelkadavers in Vlaanderen.

Afgelopen weekend werden in de Provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen in totaal 5 dode buizerds gevonden. De roofvogels zouden vergiftigd zijn.

Vandaag kreeg ook het Natuurhulpcentrum melding van 2 dode buizerds. De dieren werden gevonden langs een waterloop te Tongeren. Beide kadavers lagen op enkele meters van elkaar. Dit is op z'n minst verdacht.

Verder werd in Riemst een vergiftigde kat gevonden. Het dier leefde nog en werd door een dierenarts onderzocht. Die bevestigde dat de kat inderdaad vergiftigd was. Mogenlijk at de kat dus vergiftigd lokaas dat eigenlijk bedoeld was voor roofvogels, vossen, marters,...

Jaarlijks worden er in het voorjaar vergiftigde of geschoten roofvogels gevonden. Het Natuurhulpcentrum verdenkt de jagerij hiervan aangezien zij de enigen zijn die er baat bij hebben om alle roofdieren uit een bepaald gebied te verdelgen.

Roofvogels en andere predatoren doden immers ook jachtwild en maken zich daardoor natuurlijk niet geliefd bij de plaatselijke jagers.

Zowel bij de buizerds uit Tongeren als bij de kat uit Riemst werd het Agentschap voor Natuur & Bos verwittigd. Zij zullen de zaak nu verder uitpluizen. We vragen aan alle natuurvrienden om extra alert te zijn en samen met ons uit te kijken naar dode roofvogels of vergiftigd aas.
 

Roofvogelvervolging terug op gang...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..