Schandalige roofvogelvervolging!

Opnieuw werden weer een aantal vergiftigde buizerds gevonden door wandelaars...

Vanmorgen kregen we een telefoontje over weeral een schandalige vervolging van roofvogels. Tijdens een wandeling vond iemand in Opoeteren 5 dode buizerds die vlak bij mekaar lagen. Omdat dit wel erg verdacht leek, nam hij contact op met het Natuurhulpcentrum.

Wij namen dan weer contact op met het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos), die de vaststellingen kwam doen. Op de vindplaats vonden we ook een dode houtduif, een fazantenkop en de kop van een wild konijn. Deze kadavers om de buizerds te lokken bleken geschoten te zijn!  Op het duivenkadaver waren blauwe puntjes te zien, duidelijk het gif waarmee de roofvogels vergiftigd werden.

Terwijl we  op de eerste plaats bezig waren, kwam er een oproep binnen over, waarschijnlijk alweer, vergiftigde buizerds, dit keer uit Rotem. Gedurende de hele week had een wandelaar maar liefst 7 dode buizerds gevonden. Twee ervan had hij meegenomen naar huis. De volgende dag echter, waren de overige 5 vogels verdwenen! Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft ook deze twee buizerds meegenomen voor onderzoek.

Op dit moment verblijven er grote aantallen buizerds in ons land. Veel Scandinavische buizerds komen bij ons overwinteren. De afgelopen weken is het voor veel dieren erg moeilijk geweest door de koude en het dik pak sneeuw. In het Natuurhulpcentrum kregen we zo bijvoorbeeld meer dan 30 buizerds binnen die verzwakt waren door het gebrek aan voedsel.

We vinden het dan ook ronduit schandalig dat hiervan geprofiteerd wordt door een aantal jagers. Zij hebben liever geen roofdieren in hun jachtgebied, zodat er geen concurrentie optreedt met hun geweer. Puur uit eigenbelang worden prachtige beschermde roofdieren massaal vergiftigd. De “natuurbeheer”-praatjes die jagers hierbij verzinnen zijn de grootste onzin. Iedereen weet dat het jagers te doen is om het afschieten van dieren, en niet om het beschermen ervan. We vinden het dan ook erg spijtig dat minister Schauvliege, zich duidelijk laat beïnvloeden door deze mooipraterij en geen rekening houdt met de reële situatie op het terrein. Ze gaat bijvoorbeeld net in op de vraag van jagers om de vossenjacht nog meer uit te breiden, ook al wijzen àlle onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken uit dat de jacht op vossen absoluut géén zin heeft! De jagerij moet net aan striktere banden gelegd worden in plaats van meer vrij spel te geven aan dit soort gewetenloze individuen!

Album 'Vergiftigde buizerds 17012011'

Schandalige roofvogelvervolging!

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..