Stem op de aalscholver!

Volgende week loopt de jaarlijkse "Vogel van het Jaar"-verkiezing van Vogelbescherming Vlaanderen ten einde. Vorig jaar werd de boerenzwaluw als winnaar verkozen. Voor deze vogel werden verschillende acties ondernomen om het aantal broedparen in Vlaanderen wat op te krikken. Iedereen kan zijn stem uitbrengen op de website www.vogelvanhetjaar.be. Wij zullen alleszins stemmen voor de aalscholver! Deze vogel wordt de laatste tijd zwaar ten onrechte zwartgemaakt door vooral de hengelsport. Aalscholvers zijn viseters die natuurlijk soms ook voedsel gaan zoeken op visvijvers. Logisch natuurlijk, jaarlijks worden duizenden kilo's vis in open visvijvers gegooid. In deze vijvers is nergens beschutting voor de vis, zodat de aalscholvers hun snavel maar moeten opendoen, en de vis zwemt er bij wijze van spreken vanzelf in! Je zou als aalscholver wel heel dom zijn hier niet van te profiteren... En toch ijveren hengelaars zelfs om aalscholvers af te schieten! Schandalig, maar door op de aalscholver te stemmen laat je zien dat je hier absoluut niet mee akkoord gaat!

Sil Janssen

Foto: Yves Adams

Stem op de aalscholver!

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..