Tweemaal bedankt...

Het Natuurhulpcentrum werkt keihard om zoveel mogelijk zieke of gewonde wilde dieren te omringen met de beste zorgen, maar achter de schermen wordt er ook hard gewerkt om voldoende geld bij elkaar te krijgen...

We waren afgelopen week dan ook blij verrast met enkele gulle schenkers. Zo ontvingen we van klassen 4HA en 4KA van het technisch atheneum in Maaseik een cheque van €450. De leerlingen runden op school een mini-onderneming met fair trade producten en de opbrengst van hun bedrijfje werd aan het Natuurhulpcentrum geschonken.

Enkele dagen later kwam er nogmaals goed nieuws. Van de Vanblerkom Stichting uit Nederland mochten we maar liefst €2500 ontvangen als steun voor onze 3 berinnen Peggy, Carmen en Suzy. De stichting vond het prachtig dat we de drie beren opvingen en hen zo, na een jarenlang leven in het circus, een rooskleurige toekomst kunnen bieden.

Ook kwam vandaag onze nieuwe goedkeurig binnen van het Keurmerk Goed Besteed, kortweg KGB. Dit is een Nederlands initiatief waar ook Belgische vzw's bij kunnen aansluiten. Deze vereniging vraagt jaarlijks een aantal boekhoudkundige documenten op waarmee ze controleren of er op een goede manier met de financiële middelen wordt omgesprongen. Reeds jaren op rij zijn wij de trotse eigenaars van een KGB-Keurmerk: het bewijs dat uw steun goed terecht komt...

Tweemaal bedankt...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..