Vergiftigde rode wouw gered...

Namiddag werd er door het Natuurhulpcentrum een rode wouw opgehaald te Elen. De roofvogel werd door voorbijgangers aangetroffen in een open veld.

De wandelaars troffen een schijnbaar dode roofvogel aan in een open veld te Elen. Toen ze dichterbij kwamen zagen ze dat het dier nog leefde en slaagden ze erin de verlamde roofvogel te vangen. Vervolgens namen ze contact op met het Natuurhulpcentrum waarna een medewerker de roofvogel ging ophalen.

Terug in Opglabbeek bleek het om een zeldzame rode wouw te gaan. De vogel was inderdaad verlamd en speekselde bovendien overmatig . Ook de poten waren helemaal verkrampt. Op het Natuurhulpcentrum werd gedacht aan vergiftigingsverschijnselen en er werd besloten om preventief antigif toe te dienen. De wouw leek verder totaal gezond. Het dier was niet mager en vertoonde, na een uitgebreid röntgenonderzoek, geen breuken of andere verwondingen.

In eerste instantie konden we, buiten het toedienen van tegengif, deze prachtige roofvogel enkel ondersteunen door vocht toe te dienen. Ondertussen heeft het tegengif goed werk verricht en staat de wouw al terug alert op zijn poten. We zullen dit vergiftigingsslachtoffer nog enkele dagen opvolgen en hopen deze roestrode roofvogel binnenkort terug te kunnen vrijlaten.

Rode wouwen zijn voornamelijk doortrekkers die zowel in voor- als najaar in onze contreien te zien zijn. Broeden doen ze in Vlaanderen helaas niet meer. Ze voeden zich voornamelijk met kadavers en zijn daardoor erg gevoelig voor vergiftigd lokaas. Het uitleggen van gif is uiteraard verboden en bovendien niet alleen gevaarlijk voor wilde dieren. Ook huisdieren kunnen hier het slachtoffer van worden. Vaak kunnen de gifleggers geassocieerd worden met het jagersmilieu die op deze manier hun jachtgebied willen vrijmaken van alle natuurlijke predatoren.

Album 'Vergiftigde rode wouw Elen'

Deze vergiftigde rode wouw werd gevonden in Elen.

Vergiftigde rode wouw gered...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..