Een testament

Uw nalatenschap voor wilde dieren in nood...

Uw erfenis: het verschil voor dieren in nood.

Nadenken over de dood doen we natuurlijk liever niet, maar toch is het zinvol dit wel te doen. Dankzij een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. Naast vrienden en familie kan u ook een goed doel opnemen in uw testament.

Het Natuurhulpcentrum is een vzw die dankzij steun van vele duizenden dierenvrienden zich jaar na jaar kan blijven inzetten voor dieren in nood. We mochten al van verschillende sympathisanten een legaat ontvangen. Zo konden we dankzij legaten ons centrum uitbreiden met 3 prachtige buitenkooien en durfden we te starten met de bouw van onze nieuwe vleugel in 2015.

Indien gewenst kan het Natuurhulpcentrum ervoor zorgen dat uw huisdieren goed terecht komen na uw overlijden.

Geef uw nalatenschap een bijzondere bestemming: wilde dieren in nood

Uw nalatenschap wordt goed besteed.

Onze vereniging is door de Minister van Financiën erkend om fiscale attesten af te leveren. Daarom krijgen we geregeld de belastingscontrole over de vloer. U mag er dus zeker van zijn dat uw centen goed besteed zullen worden. Bovendien dragen we het Label KGB (Keurmerk Goed Besteed), dit is een Nederlandse vereniging die goede doelen doorlicht.

Maria Maes uit Genk: 

"Al mijn hele leven ben ik sympathisant van het Natuurhulpcentrum. Ik vind het geweldig wat deze mensen, met hun beperkte middelen, betekenen voor wilde dieren in nood."

"Ik heb zelf geen kinderen en ik vond het vanzelfsprekend dat ik een goed doel zou opnemen in mijn testament. Een kort bezoekje aan mijn notaris was voldoende om het Natuurhulpcentrum als mijn wettige erfgenaam aan te duiden."

"Ik hoop nog lang van het leven te genieten, maar als de dag komt, weet ik dat mijn zuurverdiende centjes nuttig zullen besteed worden."

 
 

Hieronder kan u een rekenvoorbeeld vinden van een rechtstreeks legaat van 200.000 euro.

Opmerking: vanaf 1 juli 2021 valt de 8,5% successierechten weg en komt dus het volledige bedrag van uw nalatenschap ten goede aan ons centrum

Een duolegaat interessant voor u?

De techniek van het duo-legaat was het geknipte middel om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen uiteindelijk netto meer overhouden van uw erfenis. U hoefde alleen maar een goed doel, zoals het Natuurhulpcentrum vzw, mee op te nemen in uw testament. 

Laatste wijziging: In Vlaanderen zullen met ingang van 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor de giften aan goede doelen worden verlaagd naar 0%. Echter ook de fiscale regeling rond de duolegaten zal wijzigen: deze techniek zal geen fiscaal voordeel meer opleveren voor de overlijdens vanaf 1 juli 2021. 

Het blijft dus mogelijk om een duolegaat in uw testament op te nemen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om daarmee de belastingfactuur van uw particuliere begunstigden te drukken.

Als je een duolegaat in je testament hebt opgenomen en overlijd je na 1 juli 2021, dan is de kans reeël dat de goede doelen zoveel erfbelasting moeten betalen dat ze er niets aan overhouden en de erfenis zullen verwerpen. In sommige gevallen zal er voor het goede doel wel nog voldoende overschieten, in sommige gevallen niet. Dit alles maakt het niet gemakkelijker en we raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw notaris voor een juiste analyse. 

Uw eigen notaris is de aangewezen persoon om u te adviseren bij het opstellen van uw testament en kan voor u de nodige berekeningen doen. Hij kan een notarieel testament opstellen of kan uw eigenhandig testament in bewaring nemen of laten registreren. 

Onze gegevens.

Correcte naam en adres maatschappelijke zetel: Natuurhulpcentrum vzw - Industrieweg Zuid 2051 - 3660 Opglabbeek

Oprichtingsdatum: 22/05/1981 in het Belgisch Staatsblad van 1/10/1981

Ondernemingsnummer: BE0421 905 755

Erkend door het Ministerie van Financiën om fiscale attesten af te leveren

contactpersonen

Zit u nog met vragen over onze organisatie, dan kan u terecht bij onze aanspreekpunten: Sil of Dries. 

  Sil Janssen - Voorzitter 

  Dries Damiaens - Secretaris 

vraag vrijblijvend documentatie

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..