Vier circusleeuwen toegekomen...

Sinds vanmiddag verblijven er 4 circusleeuwen in het Natuurhulpcentrum. De dieren werden in Fléron (Luik) in beslag genomen bij het circus Festival du Cirque.

Sinds februari van dit jaar is het in België verboden om in circussen nog wilde dieren te houden (op enkele uitzonderingen na). De wet kwam er omdat bleek dat zo goed als geen enkel circus erin slaagde zich aan de dierenwelzijnsnormen te houden. België is daarmee een van de weinige Europese landen die dat verbod heeft ingevoerd.

Het betreffende circus werd enkele jaren geleden al eens gecontroleerd en werd toen ook al aangemaand zich naar de geldende dierenwelzijnsregels te schikken. Twee maanden geleden werd het Franse circus opnieuw gecontroleerd en werden ze op de hoogte gebracht van de nieuwe wetgeving. Indien het circus België niet verliet zou de overheid optreden. Het circus kreeg tot tweemaal toe uitstel maar vandaag was het dan zover.

Twee ambtenaren van de Federale Overheidsdienst afdeling Dierenwelzijn, enkele agenten van de Federale Gerechtelijke politie dienst Leefmilieu en meer dan 15 lokale politiemensen vielen het circus binnen en namen 4 mannelijke (gecastreerde)leeuwen in beslag. De politiediensten waren met zovelen omdat de circusmensen zich bij een vorige mogelijke inbeslagname agressief gedroegen. Nu echter ging alles vlot en werkte het circus mee. De dieren werden door een trekker van de politie en onder escorte van 2 zwaantjes in hun trailer naar Opglabbeek gebracht.

Hier toegekomen werden de leeuwen door onze dierenarts in slaap geschoten en één voor één naar hun nieuwe kooi gebracht. Die nieuwe kooi zal voor hen de 'hemel op aarde' zijn, wetende dat de dieren hun hele leven al op de trailer leefden op een ruimte van elk amper 2mx2m. De aftandse trailer werd terug gebracht naar het circus.

Er is nog een waterkans dat het circus in beroep gaat tegen de inbeslagname. Maar eigenlijk is het duidelijk dat ze in overtreding waren en al genoeg kansen kregen om er iets aan te doen.

Wanneer de leeuwen officieel aan het Natuurhulpcentrum worden toevertrouwd, zullen we op zoek gaan naar een nieuwe thuis voor de dieren in een gerenommeerde dierentuin of een gespecialiseerde opvang.

Album '4 leeuwen'

Vier circusleeuwen toegekomen...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..