Vogel op het ijs

Meestal geen noodgeval...

vogels in de winter

De winter is een moeilijke periode voor heel wat vogelsoorten. Voedsel is schaars en moeilijk te vinden wanneer sneeuw of ijs de bodem bedekken. Jezelf warm houden tijdens de winter vergt enorm veel energie van de vogels die in onze streken de winter doorbrengen. Rusten, energie sparen en voedsel zoeken zijn dan ook de belangrijkste bezigheden van vogels tijdens de winter.

Watervogels zijn daarbovenop nog eens extra gevoelig voor strenge winters. Hun voedsel bevindt zich immers in het water en wanneer dat bevriest wordt voedsel zoeken zo goed als onmogelijk. Eenden, ganzen, reigers, ijsvogels,... kunnen dan in de problemen komen.  Onder normale omstandigheden houden ganzen, eenden en meeuwen een 'wak' open. Ze zitten dan allemaal samen op een ijsvrij gedeelte en houden het water in beweging waardoor het minder snel bevriest.

vast op het ijs

In de winter krijgt het Natuurhulpcentrum geregeld oproepen voor vogels die zouden vastzitten op het ijs. Meestal zijn deze oproepen echter loos alarm. Watervogels vriezen niet zo snel vast maar kunnen wel lange tijd stilzitten op één plaats. Dit doen ze om energie te sparen en is volkomen normaal.

Tips bij vogels op het ijs?

* Vogels die zitten te rusten op het ijs lijken soms vast te zitten.
* Laat een tak of steen over het ijs glijden tot bij de vogel
* Staat de vogel gewoon op, is er niets aan de hand.
* Wanneer de vogel echt vastgevroren is, zal het dier niet kunnen opstaan en met zijn buikveren vastzitten.

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..