Waarom vogels zenderen?

 

onze bijdrage aan het life bnip-project

Het Natuurhulpcentrum heeft steun gekregen van Europa (BNIP) om via het zenderen van gerevalideerde vogels het belang van het Natura-2000 netwerk meer bekendheid te geven.

Het Belgian Nature Integrated Project (BNIP) deelde in totaal € 100.000 uit, verdeeld over 8 Belgische projecten. We kunnen met trots melden dat het Natuurhulpcentrum als één van in totaal 34 ingestuurde aanvragen gekozen is door een jury van Europese experten.

Met een budget van €6.440 kunnen we gerevalideerde vogels zenderen en opvolgen tijdens hun migraties doorheen Europa.


Het project heeft 2 doelen:

  1. Opvolgen hoe onze vogels het doen in het wild na hun revalidatie in het Natuurhulpcentrum.
  2. Welke weg de gerevalideerde vogels volgen tijdens hun nieuwe leven in de vrije natuur.

 

We zullen op geregelde tijdstippen communiceren over de vliegroutes van de gezenderde vogels via onze mediakanalen (website, facebook, ledenboekje, de pers,...). Daarmee willen we belangstelling opwekken bij het brede publiek voor de vliegbewegingen van deze vogels en het belang van het Natura 2000-netwerk aan natuurgebieden als stapstenen op de migratieroutes van deze vogels. De vogels vliegen van 'oase' naar 'oase', van natuurgebied naar natuurgebied. 

aanleiding van dit zenderpoject

 Aanleiding van dit project is het succesverhaal van twee jonge rode wouwen die het Natuurhulpcentrum als nestjong had grootgebracht. In 2017 zijn beide vogels met succes verzorgd en vrijgelaten in Nederlands-Limburg mét zender en data-logger. Dankzij bevriende vogelaars en -ringers konden we 2 zenders gebruiken om de rode wouwen te volgen, zelfs tot hun overwinteringsgebied in Noord-Spanje!

Één van de 2 rode wouwen werd daarbij gespot en gefotografeerd door attente tellers op de Lommelse telpost Kristallijn/Maatheide.
 

We zijn zo tevreden over deze resultaten dat we nu op een grotere schaal gerevalideerde vogels willen volgen met zenders. Het verhaal van de rode wouwen spreekt immers voor zich: natuurbehoud en -ontwikkeling is nodig op alle schalen, klein en groot. De bescherming van mobiele soorten zoals (roof)vogels op lange termijn lukt enkel als we een lappendeken van goede natuurgebieden ter beschikking stellen doorheen Europa. Deze gebieden staan dan ook bekend als Natura 2000 gebieden. Andere soorten dan vogels (denk aan de wolf) kunnen hier ook van profiteren. 

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..