Vos in kanaal...

Deze week kregen we van de Dienst Scheepvaart een melding over een in het kanaal terechtgekomen vos.

Op identiek dezelfde locatie in Zutendaal waar we dit jaar al enkele keren everzwijnen uit het kanaal zijn gaan redden, zwom deze week een vos in het kanaal. Door de steile wanden raakte het dier er op eigen kracht niet uit.

Zo snel mogelijk werd een kajak te water gelaten om het dier te vangen. Waarschijnlijk zwom de vos al enkele uren rond in het koude water, waardoor hij zwaar onderkoeld was.

De vos werd meegenomen naar het Natuurhulpcentrum en in een rustige kamer onder een warmtelamp geplaatst, zodat hij rustig kon opwarmen. Minuut na minuut verbeterde de situatie, en diezelfde nacht nog konden we de vos terug vrijlaten!

Gelukkig kon deze vos tijdig ontdekt worden door een toevallig passerende schipper, maar waarschijnlijk worden de meeste dieren die in het water sukkelen niet opgemerkt. We hopen dan ook dat op deze plek, waar zoveel dieren in het water belanden, snel enkele balustrades geplaatst worden om verdere slachtoffers te voorkomen!

Vos in kanaal...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..