Vossendebat...

Zondag organiseert Vogelbescherming Vlaanderen een groot debat naar aanleiding van de problematiek rond de terugkeer van de vos.

Op 23 juli 2010 stuurde de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege een omzendbrief naar de burgemeesters van alle Vlaamse gemeenten. Onderwerp van de brief: "Regulering van de vossenpopulatie". Volgens de minister ontvangt haar kabinet van diverse kanten signalen dat het huidige 'Jachtvoorwaardenbesluit' niet meer voldoende mogelijkheden biedt om de schade door de vos te beperken, de populatie te regelen of efficiënt te bestrijden. Om daaraan tegemoet te komen, bereiden de diensten van de minister aanpassingen aan het 'Jachtvoorwaardenbesluit' voor. Is een aanpassing van dit besluit wel nodig? Is het reguleren van de vossenpopulatie in Vlaanderen gewenst?

Omdat de problematiek rond de heropleving van de vos nu meer dan ooit een belangrijk gespreksonderwerp is, organiseert Vogelbescherming Vlaanderen op zondag 3 oktober 2010 een publieke informatie- en debatnamiddag in domein De Valkaart te 8020 Oostkamp, A. Rodenbachstraat 42. Aan het debat zullen alle betrokken actoren deelnemen: overheidsinstanties, wetenschappelijke instellingen, natuur-, dierenwelzijn-, landbouw- en jachtorganisaties. 

Volgende thema's komen zeker aan bod: vossen en schade aan pluimvee, vossen in relatie tot andere wilde diersoorten, vossen en jacht/bestrijding, vossen en volksgezondheid

De namiddag begint om 14:00 uur (deuren open om 13:30 uur) en zal afgesloten worden omstreeks 17:30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht; dat kan je hier doen. Deelname: € 2,00/persoon te betalen aan de inkom.

Programma


13:30 uur: deuren open 
14:00 uur: verwelkoming door Geert Hoste 
14:15 uur:
filmbeelden van vossen in de natuur 
14:30 uur: lezing Jaap Mulder
(vossendeskundige & hoofdrolspeler in de film 'Rotvos')
15:15 uur: pauze 
15:30 uur: debat met vertegenwoordigers van:

Jachtsector
Algemeen Boerensyndicaat
(de heer Eric Boussery)

Universiteit Antwerpen
(de heer dr. Eric Matthyssen)

Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid
(de heer dr. Steven Van Gucht)

Volksvertegenwoordigers Open VLD
(mevrouw Vera Van der Borght en de heer Dieter De Mets)
– indieners van een
 resolutie verruiming vossenbejaging –

Natuurpunt
(de heer Wim Van Gils)

Vogelbescherming Vlaanderen
(de heer Jan Rodts)

Een individuele jager
(de heer Roger Locy)
Adviesbureau Mulder-natuurlijk
(de heer Jaap Mulder)

Moderator: Gil Claes

16:45 uur: vragen van het publiek en de pers

17:30 uur: einde

Iedereen is van harte welkom, en we hopen natuurlijk op een grote opkomst!

Vossendebat...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..