Vrijlating roofvogels een succes...

e vrijlating van gerevalideerde roofvogels afgelopen zondag was een groot succes!

Méér dan 250 geïnteresseerden kwamen opdagen op onze zondag = vrijdag actie.
De talrijke bezoekers konden zien hoe we de roofvogels uit onze vliegkooi vingen, kregen uitgebreid informatie over de vogelsoorten en mochten daarna hun vrijlating aanschouwen.

4 torenvalken, 2 buizerds en 1 sperwer werden in ons centrum verzorgd en gedurende weken voorbereid op hun vrijlating.

Dankzij deze actie kunnen we de mensen laten zien waar het Natuurhulpcentrum voor staat: zieke en gewonde wilde dieren verzorgen én terug vrijlaten in de natuur, daar waar ze thuishoren.

We gaan zeker nog dergelijke vrijlatingen organiseren. Sterker nog, we kunnen al verklappen dat de volgende dieren die we gaan vrijlaten 3 slechtvalken zullen zijn... Zij verblijven al een hele poos in ons centrum en zullen weldra hun verdiende vrijheid krijgen.
Hopelijk bent u er dan ook bij!

Hou dus onze website en ons ledentijdschrift zéker in het oog...

Vrijlating roofvogels een succes...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..