Vrolijke feestdagen voor mens en dier...

Het Natuurhulpcentrum wenst mens en dier prettige feestdagen toe...

We willen tegelijk de kans aangrijpen om al die mensen te bedanken die ons het voorbije jaar gesteund hebben.

Bijna 10.970 leden telt het Natuurhulpcentrum op dit moment, en we hopen tegen 1 januari de kaap van 11.000 leden te bereiken. Al deze mensen geloven in onze werking en vinden dat we goed bezig zijn. Het is dan voor ons steeds opnieuw hartverwarmend als we naar onze ledenteller kijken en zien dat zoveel mensen samen met het Natuurhulpcentrum dieren in nood wil helpen.

Net zoals vorig jaar willen we ook dit jaar al onze vrijwilligers bedanken die in alle omstandigheden, regen of zon, feestdagen of niet, warm of koud, steeds opnieuw klaar staan om de werking van het Natuurhulpcentrum te verzekeren.
Deze mensen staan ons bij als wij hen het hardst nodig hebben en daar zijn we dankbaar voor. Zij verdienen allen stuk voor stuk een dikke pluim!

Ook het personeel heeft recht op diezelfde pluim. Onder leiding van onze voorzitter werken zij vaak, lang na hun uren, verder om dieren in nood de juiste hulp te bieden. Zonder die extra inspanningen zou het vaak onmogelijk zijn om al het werk gedaan te krijgen. Bedankt!

Ook onze collega's uit andere opvangcentra in België verdienen die pluim, want ook zij zetten zich iedere dag opnieuw in voor het welzijn van duizenden wilde dieren in nood.

Dan rest mij enkel nog de mensen te bedanken die we vergeten zijn in dit lijstje, want in 30 jaar geschiedenis van het Natuurhulpcentrum vergeten we soms wel eens iemand. Ook zij zijn enorm bedankt!

Nu we het er toch over hebben, in 2006 bestaat het Natuurhulpcentrum precies 30 jaar! Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt laten voorbijgaan en we plannen dan ook voor 2006 een hele reeks activiteiten om dit jubeleum te vieren.
Hou deze website goed in het oog voor alle informatie over deze activiteiten en acties.

Wij maken ons intussen op om er ook in 2006 weer stevig tegenaan te gaan. We hebben weer een massa ideeën en plannen in ons hoofd die we samen met uw steun zullen proberen te realiseren. Dit alles ten voordele van onze patiënten natuurlijk. Wij hopen ook dat onze ledenaantal blijft stijgen, want meer leden betekent automatisch meer middelen om onze werking nog beter te kunnen uitvoeren. Misschien kent u nog wel enkele mensen die graag lid zouden worden van het Natuurhulpcentrum?

Wij zijn alvast hélemaal klaar voor 2006 en we hopen ook in dit nieuwe jaar op uw steun te mogen rekenen. Alvast tot dan!
Bedankt!


Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

De hele Natuurhulpcentrum crew.

Vrolijke feestdagen voor mens en dier...

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..