Zwerfvuil en wilde dieren

Een slechte combinatie...

Gooi toch niets weg...

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, … In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen per jaar. De opruim van het zwerfvuil kost de belastingbetaler meer dan 60 miljoen euro per jaar. 

Vind jij het normaal dat je je peuk op de grond smijt wanneer de sigaret op is?

WIJ NIET! Afval hoort in de vuilbak.

 

impact op wildlife

Zwerfvuil bezoedelt niet alleen onze wegbermen, parken, bossen en natuurgebieden, maar heeft ook een rechtstreekse impact op wilde dieren. Regelmatig worden we in het Natuurhulpcentrum geconfronteerd met 'zwerfvuilslachtoffers'.

Enkele voorbeelden:
* Watervogels die verstrikt zitten in rondslingerende visdraad.
* Dieren die plastic of ander afval mee opeten.
* Vogels die slierten plastic of touw meenemen naar hun nest en daarin verstrikt geraken.
* Dieren die zich kwetsen of komen vast te zitten omdat ze restjes uit blikjes of bokalen willen snoepen

Wilde dieren kunnen zich op die manier ernstig kwetsen en zelfs sterven.

Fotograaf Chris Jordan heeft een bekend project waarbij hij rond plastic vervuiling bij albatrossen werkt in de Stille Oceaan.

Educatie

Mensen bewust maken over de zwerfvuilproblematiek en op die manier aan sensibilisatie doen lijkt het enige redmiddel om het probleem aan te pakken.

Het Natuurhulpcentrum voegt zich mee in de strijd tegen zwerfvuil en probeert via haar kanalen aan de hand van concrete voorbeelden, aandacht te vragen voor de zwerfvuilproblematiek. Er bestaan reeds tal van goede en nuttige zwerfvuilcampagnes en opruimacties, maar het Natuurhulpcentrum hoopt dat met onze sprekende foto's van wilde dieren verstrikt in zwerfvuil, een blijvende indruk gemaakt kan worden. Zo wordt het probleem eens belicht vanuit het standpunt van de natuur, i.p.v. altijd vanuit het standpunt van de mens.

Tijdens de educatieve rondleidingen doorheen ons  centrum worden onze groepen, en vooral dan kinderen, aan de hand van dierenfoto's aangesproken over hun eigen aandeel in het zwerfvuil.

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..