Grootgebrachte grutto's en kieviten vrij...

24 juni 2020

Grootgebrachte grutto's en kieviten vrij...

Nog nooit werden in Vlaanderen jonge, net uit het ei gekomen grutto's opgevangen, verzorgd en na intensieve verzorging terug vrijgelaten! Grutto's doen het, net zoals de meeste andere weidevogels, niet goed. We zijn dan ook erg blij dat we onze expertise kunnen inzetten om de populatie van deze zeldzaam geworden vogels een duwtje in de rug te geven.

Ook voor de kieviten is het 5 voor 12. De populatie vergrijst (kieviten kunnen erg oud worden) en er worden momenteel te weinig jongen groot. Regelmatig brengen mensen ons jonge kieviten die onderkoeld en verzwakt zijn. Deze hulpbehoevende vogels worden dan met de grootste zorgen in ons centrum verder grootgebracht. Een niet zo gemakkelijke opdracht want het vraagt de juiste voeding, accommodatie en kennis. Eén van onze vliegkooien werd omgedoopt tot kievitkooi zodat de vogels langzaam aan hun vrijheid kunnen wennen.

Het grote probleem bij weidevogels als grutto en kievit is een gebrek aan geschikt leefgebied door de intensivering van de landbouw en de verdroging van onze natuur. Er wordt in deze discussie al te gemakkelijk scheef gekeken naar predatoren zoals vos, marter, ratten, kraai,... maar het zijn de drastische veranderingen in ons cultuurlandschap die het meest nefast zijn voor weidevogels. Bovendien blijken test-cases met elektrische nestbescherming in Nederland bijzonder effectief.

Gelukkig zijn ook bij ons natuurverenigingen en de overheid bezig met het inrichten van geschikte natuurgebieden. Hopelijk kan dit het tij doen keren. De grutto's en kieviten werden vrijgelaten in het Schulensbroek. Onder andere in dit prachtige gebied loopt het DemerDelta - Life Delta-project, waarbij hard wordt ingezet om het gebied nog geschikter te maken voor een aantal kwetsbare vogelsoorten.


Wil je dit artikel delen?

 

Grijpt het bovenstaande verhaal u ook aan?

Bekijk dan via onderstaande knop hoe u het Natuurhulpcentrum kan steunen.
Zo kan u vandaag nog lid worden van het Natuurhulpcentrum. Dat kan nu eenvoudig online!