Rode wouwen

 

storm

Begin juni 2017 krijgen we uit Nederlands-Limburg 2 jonge rode wouwen binnen. In Nederlands-Limburg was er dat jaar maar 1 geslaagd broedgeval met 3 jongen. Deze jongen kwamen echter in de problemen toen het nest door een harde wind naar beneden donderde. Vermoedelijk hielden de ouders het voor bekeken en lieten ze de jongen hulpeloos achter. Eén jong was al verdwenen toen roofvogelonderzoekers op de plek aankwamen, maar de andere 2 jongen leefden nog en werden snel overgebracht naar ons centrum.

grootbrengen

De eerste weken werden ze verschillende keren per dag gevoederd door onze verzorgers. Na een tijdje begonnen ze zelfstandig te eten en konden ze leren vliegen in een grote buitenkooi. In een laatste fase leerden we de jongen zelf voedsel zoeken. Wouwen zijn voornamelijk aaseters maar ze voeden zich bijvoorbeeld ook met knaagdieren, kevers en regenwormen. Al deze prooien werden aangereikt in hun vliegkooi. Wanneer de jongen een gezonde vetreserve hadden opgebouwd, werd het tijd voor hun vrijlating.

Wouwen zijn roofvogels die overwinteren in Zuid-Europa en die vanaf augustus-september afzakken naar hun overwinteringskwartieren. Het was ondertussen eind augustus, dus het ideale moment om hen vrij te laten. Om ze nog verder te kunnen opvolgen, werden ze beide voorzien van een GPS-tracker.

zenderen en vrijlaten

Nabij hun geboorteplek kregen de jonge wouwen terug de vrijheid. Om hun doen en laten te kunnen volgen, werden ze door ornithologen voorzien van een rugzakje met een GPS-tracker. Die stuurt geregeld de locatie van de vogels door naar de onderzoekers.

Helaas begaf de zender van één van de wouwen het na enkele dagen, vermoedelijk door technische storing.

De andere wouw kon mooi gevolgd worden. Hij bleef eerst enkele dagen rondhangen op de vrijlatingsplek en werd daarna twee weken lang al jagend waargenomen in de buurt van Tongeren. Van daaruit vloog hij gezwind richting het zuiden. Hij bleef enkele weken in zuidwest-Frankrijk rondhangen en vloog af en toe de grens over met Spanje. Tijdens het schrijven van dit artikel verblijft de wouw reeds in zijn overwinteringsgebied in Castilië en Leon.

Maar dat was nog niet alles. Eind september ontvingen we plots heuglijk nieuws. Het signaal van de andere, verloren gewaande wouw dook opnieuw op. Die bleek oostelijk te zijn gevlogen en verbleef eerst enkele weken ten zuiden van Hamm (Duitsland). Daar  werd hij gespot op een slaapplaats, samen met 50 andere rode wouwen. Ze zaten er allemaal samen achter regenwormen en kevers te jagen. Enkele dagen later blijkt ook deze wouw op weg richting Spanje.

Het zenderen van gerevalideerde vogels brengt een schat aan informatie op voor wetenschappers, maar ook voor ons als opvangcentrum. Het is natuurlijk prachtig om vogels die door ons zijn grootgebracht een tijdje te kunnen volgen. Zo weten we ook dat de revalidatie van deze twee wouwen absoluut een succes genoemd mag worden... Een dikke pluim voor onze dierenverzorgers dus...

route en update

 

Rode wouw 1 overwinterde in de winter van 2017-2018 in het Noord-Westen van Spanje, een typisch wouwengebied. Hij keerde in het voorjaar van 2018 terug naar België en zwierf de hele zomer rond op de grens Nederland-België. In het najaar 2018 begon deze wouw opnieuw aan zijn trektocht naar Spanje om daar te overwinteren.

In het najaar 2018 ontvingen we echter slecht nieuws. Wouw 1 bleef lange tijd op één plaats (Tongeren) GPS-coördinaten doorgeven en toen een veldmedewerker ter plaatse ging kijken, troffen ze de vogel dood aan. Aangezien de vogel een perfect verenkleed had en goed doorvoed was, wordt er vanuit gegaan dat de vogel vergiftigd is. De Limburgse Natuurinspectie stelde een onderzoek in...

Rode wouw 2 leek eerst verloren door een technisch defect aan de zender, maar dook toch nog op en bleek in het najaar 2017 in Oost-Duitsland te verblijven. Uiteindelijk won de trekdrang en vloog ook hij naar het zuiden om te overwinteren. De winter 2017-2018 werd doorgebracht in het Zuid-West Frankrijk. In het voorjaar 2018 keerde wouw 2 terug en trok verder tot in Oost-Duitsland (Müritz) en bracht daar de zomer door. Deze vogel overwintert momenteel (winter 2018-2019) opnieuw in Zuid-West Frankrijk.

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..