Duolegaat aan broer/zus

Een concreet voorbeeld

Duolegaat algemeen

De techniek van het duo-legaat is het geknipte middel om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen uiteindelijk netto meer overhouden van uw erfenis. U hoeft alleen maar een goed doel, zoals het Natuurhulpcentrum vzw, mee op te nemen in uw testament.

U wijst dus minstens twee begunstigden aan in uw testament, vandaar de term ‘duo’-legaat. In het testament koppelt u een last aan het legaat voor het goede doel. Het goede doel moet ook de erfbelastingen betalen op het legaat voor de andere begunstigde. Deze laatste krijgt dus een legaat vrij van erfbelastingen.

Dit systeem is vooral interessant indien u wil nalaten aan iemand die geen rechtstreekse bloedverwant is

Opgelet! Afhankelijk van het bedrag dat u wil nalaten is de verdeling van het duolegaat doorslaggevend. Bij een verkeerde verdeelsleutel is het mogelijk dat het geld bedoeld voor het goede doel, volledig wordt opgesoupeerd door de erfenisrechten van de andere erfgenamen.

Voor een exacte berekening in uw situatie, neemt u best contact op met uw notaris. Een notaris vinden kan via www.notaris.be  

duolegaat: nalaten aan broers of zussen

 Hoeveel successierechten (belastingen die de overheid heft op uw nalatenschap) iemand moet betalen is sterk afhankelijk van de mate van verwantschap.

Een echtgenoot of kinderen vallen onder de laagste tarieven, maar broers en zussen worden door de fiscus al veel zwaarder belast.

Om ervoor te zorgen dat uw broers of zussen netto meer overhouden van het gedeelte dat u hen schenkt, is een duo-legaat het geknipte middel. U hoeft alleen maar een goed doel, zoals het Natuurhulpcentrum vzw, mee op te nemen in uw duolegaat testament.

Wil jij ook je steentje bijdragen?

Er zijn tal van manieren om ons centrum te steunen, zoals: zelf de handen uit de mouwen steken als vrijwilliger, oud papier, ijzer of kroonkurken voor ons verzamelen, dierenverzorger voor één dag worden, een rondleiding boeken, deelnemen aan onze activiteiten of gewoonweg lid worden..