Home > Album

Album photo

Album 'Leeuw Brutus'

Deze leeuw Brutus werd in beslag genomen in een Frans circus en overgebracht naar het Natuurhulpcentrum.